60 Views

Laboratorium wzorcujące

laboratorium-wzorcujace-3Laboratorium wzorcujące ma wpływ na zachowanie ciągłości produkcji.
Laboratorium wzorcujące może przeprowadzić nam wzorcowanie próbek, które służą w porównawczych metodach pomiarowych. Do metod takich może należeć, nieniszcząca metoda pomiarowa warstwy nawęglonej w stali.  Metoda ta jest stosowana jako alternatywa dla badań niszczących, w skład których wchodzi między innymi cięcie stali oraz badania miejsca przecięcia pod mikro-twardościomierzem, w celu analizy twardości materiału i grubości warstwy węglo-azotowanej. Metody nieniszczące oparte na oddziaływaniu metalu z indukowanym polem elektromagnetycznym, są zdecydowanie szybsze. Najważniejszym w metodach nieniszczących jest wykonanie poprawnego wzorca, do którego porównywane są próbki badane. Próbki takie może wykonać laboratorium wzorcujące. Mamy wówczas pewność, że zostały wykonane prawidłowo, i dostajemy na to certyfikat. Dzięki laboratoriom walidacyjnym wiele pomiarów może być szybciej przeprowadzanych, co skutkuje bardziej efektywną kontrolą jakości.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji:

About the author:
Has 113 Articles

RELATED ARTICLES

Back to Top