• Lata ćwiczeń…

  Muzyka towarzyszy nam przez całe życie. Słuchamy radia, zachwycamy się warstwą dźwiękową filmów, chodzimy na koncerty do filharmonii. Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, że twórcy muzyki – instrumentaliści i kompozytorzy muszą poświęcić wiele lat na naukę gry, poznanie zasad kompozycji i nieustanne doskonalenie swoich umiejętności. Edukacja muzyczna w

  Read more...
 • Rola edukacji

  Nikomu nie trzeba powtarzać, że edukacja to najważniejsza inwestycja w swoją przyszłość. Głównie dzięki niej zwiększa się szansę na zdobycie lepszej pracy i zarobków, które mają ogromny wpływ na podniesienie poziomu życia. To jednak nie jest jedyny cel edukacji; sprawia ona, że poszerzają się nasze horyzonty myślowe, rozumiemy więcej spraw

  Read more...
 • Poczatek nauki o meteorytach

  Nauka o meteorach i meteorytach narodziła się z wielkiego deszczu roju Leonid. Ale ile uczeni musieli włożyć wysiłku, by człowiek pozbył się wreszcie uprzedzeń i odrzucił zrodzone przed wiekami zabobony. Spadek meteorytu i towarzyszące mu zjawiska robią silne wrażenie również dziś, chociaż jego istota jest nam dobrze znana. A cóż

  Read more...
 • Pierwszy Bildungrosman

  Powieść Foma Gordiejew określa się jako pierwszy Bildungsroman  Gorkiego. Nie jest to ścisłe, ponieważ pisarz wyzwolił się ze skonwencjonalizowanych już rygorów tego gatunku, odtwarzającego życie bohatera jako dzieje kształtowania się jego osobowości w splocie konstytuujących ją determinant społeczno-obyczajowych. Dynamika powieści polega tedy nie na odsłanianiu przemian charakteru, lecz na potęgowaniu

  Read more...
 • Otto Lillienthal

  W roku 1890 niemiecki pionier lotnictwa Otto Lillienthal, wykorzystując przeprowadzone poprzednio przez A, Penauda na modelach latających i H. Philipsa w tunelach, oraz znane już wówczas prace dotyczące kształtu profilu i zasad powstawania siły nośnej, przeprowadził wiele obserwacji lotu ptaków i wykrył ważną cechę powierzchni nośnej, polegającą na tym, że

  Read more...
 • Operacje montazowe

  Znaczenie operacji montażowych istotnie wzrosło z chwilą rozpoczęcia produkcji germanowych stopowo-dyfuzyjnych tranzystorów wielkiej częstotliwości, lecz prawdziwy ich rozwój rozpoczął się dopiero po całkowitym opanowaniu technologii krzemowych elementów planarnych”. Technologia ta, niezwykle przydatna do produkcji wielkoseryjnej, umożliwiła znaczny jej wzrost w stosunkowo krótkim okresie. Po osiągnięciu dobrej powtarzalności operacji ?płytkowych” wydajność

  Read more...
 • Okres zasuszania

  Okres zasuszenia to okres spoczynku w sekrecji mleka. Następuje przeważnie na 60 dni przed ocieleniem, ale może się wahać od O do 120 dni. Od długości trwania tego okresu zależy ilość udojonego mleka w bieżącej i kolejnej laktacji. Im. dłuższy, tym niższa produkcja mleka w bieżącej laktacji (mniej dni doju),

  Read more...
 • Odstep pokoleniowy

  Wraz ze wzrostem wartości odstępu między pokoleniami tempo doskonalenia populacji maleje. Toteż stosowanie np. selekcji następczej w hodowli bydła lub koni nie byłoby rozsądne; nie starczyłoby bowiem hodowcy życia na udoskonalenie stada pod względem kilku cech. Dlatego skuteczniejsza i godną zastosowania, szczególnie do bydła i koni, będzie jedna z metod

  Read more...
 • Obrobka plyt fotograficznych

  Obróbka płyt fotograficznych typu Lippmanna odbywa się w zasadzie według schematu znanego we wszystkich innych dziedzinach fotografii. Stosuje się wywoływacze bardzo kontrastowe ? silnie alkaliczne, o dużej zawartości reduktora. Znany jest m. in. wywoływacz D 178 wg recepty Kodak. Pełne wykorzystanie własności płyt umożliwiają jednak jedynie wywoływacze dostarczone w postaci

  Read more...
 • Nowy romantyzm

  Literaturze współczesnej przeciwstawił Górki ?nowy romantyzm”, zakwestionowanemu wymogowi wiernego odtwarzania rzeczywistości, w którym upatrywał niebezpieczeństwo dla jednostki i zaprzeczenie heroizmu ? konieczność stworzenia swoistej wizji, marzenia-postulatu. Odwołał się do tradycji romantycznej, parafrazując końcowe wersy Bohatera Puszkina, i nad ?niskie prawdy” postawił ?wzniosłą ułudę” w nadziei, że romantyczna iluzja pchnie człowieka

  Read more...
 • Na spotkanie z kometa

  Przed mniej więcej 4,6 miliarda lat w odnodze spiralnej naszej Galaktyki ogromny obłok gazu i pyłu międzygwiazdowego pod wpływem własnej grawitacji zaczął się kurczyć. Stopniowo gęstniał i coraz szybciej wirował przyjmując po pewnym czasie kształt dysku. Wreszcie we wnętrzu tego wielkiego dysku wytworzyło się ciało tak masywne, gęste i gorące,

  Read more...
 • Metalizacja wielowarstwowa

  Jednym z pierwszych systemów metalizacji wielowarstwowej odpornym termicznie, odpornym na elekromigrację i korozję elektrochemiczną oraz względnie łatwym w procesie wytwarzania połączeń jest system metalizacji trój warstwowe j: tytan+platyna+złoto lub tytan+pal- lad+złoto W tego typu metalizacji warstwa pośrednia platyny lub palladu stanowi barierę dla procesów dyfuzji złota i jednocześnie jest modyfikatorem

  Read more...

Back to Top