108 Views

Czym jest ewolucja

rp_nauka41.jpgWiele ogólnych teorii skonstruowanych niezwykle logicznie powstało jako rezultat połączenia w jedną całość licznych obserwacji, pozornie nie mających nic z sobą wspólnego. Przykładem tego jest prawo zachowania masy i energii lub prawo przyciągania ziemskiego. W biologii przykładem może być koncepcja, że geny są nośnikami cech dziedzicznych. Zasada, że we wszechświecie nie ma nic stałego, a wszystko jest zmienne, stanowi także podstawowe i powszechne prawo dla całej przyrody. Ewolucja, czyli stopniowe, ciągłe, następujące w pewnym określonym porządku zmiany, jest podstawą idei, która zespalając olbrzymią liczbę różnorodnych faktów i hipotez, tworzy szeroki, zwarty i jednolity obraz wszechświata w przeszłości, teraźniejszości, a do pewnego stopnia i w przyszłości. Wpływ teorii ewolucji można znaleźć w każdej dziedzinie wiedzy i myśli ludzkiej. Masa i energia są podstawowymi składnikami wszechświata. Stopniowe zmiany, czyli ewolucja, są procesem nieuchronnym ze względu na dynamiczne właściwości masy i energii oraz ich zdolność do wzajemnego przekształcania się – masy w energię i energii w masę. Ewolucja biologiczna jest więc po prostu jednym z aspektów ewolucji wszechświata. Wyobrażamy sobie obecnie, że ewolucja rozpoczęła się od stadiów abiotycznych wraz z początkami ekspansji wszechświata, tworzeniem galaktyk i gwiazd. Następnie w ciągu miliardów lat w wyniku stopniowych zmian materia nieorganiczna przekształciła się w materię ożywioną, aż wreszcie doszło do powstania współczesnych organizmów. Zauważyliśmy już poprzednio, że ogólne podobieństwo wszystkich żywych organizmów stanowi istotne poparcie dla idei ewolucji biologicznej, idei, która zakłada, że wszystkie rośliny i zwierzęta, które żyją obecnie lub występowały w przeszłości są z sobą spokrewnione, powstały bowiem w wyniku stosunkowo wolnych przemian z pierwszych żywych organizmów.

Pozostałe artykuły o szkole i edukacji:

About the author:
Has 113 Articles

RELATED ARTICLES
Tagi: markizy Kęty, orienteering miejski na imprezę integracyjną, highlightersmink, żwir siany ostrów, certyfikat flange fitter, przesłony wodoszczelne, pantomograf Gliwice, Szamba Betonowe Lesko, przeszczep łąkotki warszawa, Fotoprzekaźnik przeciwsobny Sick, bcaa katowice sklep

Back to Top